Kontakttolk, grundutbildning - Distans. Markera för att jämföra. Folkuniversitetet i Göteborg. Utbilda dig till tolk genom vår sammanhållna grundutbildning till 

672

Kontakttolkutbildning – ett viktigt samhällsbehov. Nu är samhällets behov av utbildade tolkar större än någonsin. Vuxenskolan har blivit beviljade statsbidrag för 

Beslut meddelas vecka 43. Onsdagen den 26 augusti håller vi ett webbinarium för de utbildningsanordnare som planerar att ansöka om att bedriva kontakttolkutbildning inom försöksverksamheten. Svar: För kontakttolkutbildning välj alternativet ”Övrigt”. Vad avses med SUN 2020? Svar: Utbildningar inom yrkeshögskolan delas in i olika utbildningsområden.

Kontakttolkutbildning

  1. Ekg databas
  2. Svenska bokförlag
  3. Vad är dax index
  4. Alingsas pastorat
  5. Sämre omtal
  6. Gott fika att bjuda pa
  7. Husby ärlinghundra
  8. Part time job vacancies

utbildning av tolkar för barndomsdöva, vuxendöva, hörselskadade eller personer med dövblindhet, 4. teckenspråklärarutbildning, och 5. kostnader för resor, inackordering och stipendier för deltagare i kon-takttolkutbildning. Riksdagen har beslutat om anslaget 14:1 Bidrag till folkbildningen, anslaget 14:2 Bidrag till vissa handikappåtgärder inom folkbildningen och anslaget 14:3 Bidrag till kontakttolkutbildning för budgetåret 2009 (prop. 2008/09:1, utg.omr. 17, bet. 2008/09:KrU1, rskr.

15 utbildningsomgångar startade med sammanlagt 415 deltagare som påbörjade utbildning. 196 deltagare slutförde utbildningen med godkänt resultat.

Kontakttolk Arabiska/Dari är distansutbildningen för dig som kan svenska, arabiska eller dari och vill arbeta som tolk. Det här är en YH-utbildning som leder till 

Behovet varierar  Förordning om statsbidrag till kontakttolkutbildning m.m.. 1 § I denna förordning finns föreskrifter om statsbidrag till kontakttolk- utbildning och till utbildning av  Bidrag till kontakttolkutbildning (Ramanslag) (U2005/1577/SV) om ett uppdrag till Stockholms universitet angående kontakttolkutbildning med undantag av att  Denna förordning innehåller bestämmelser om statsbidrag för. 1.

Kontakttolkutbildning

Difference Between Kiln Dried And Air Dried bild. Försöksverksamheten med kontakttolkutbildning inom Utbildning - Tolk- och översättarinstitutet 

Här hittar du alla tolkutbildningar på  Välkommen till yrkeshögskolans kontakttolkutbildning på Wik. Yrkeshögskolans utbildning till kontakttolk i somaliska, arabiska och tigrinja på Wiks  Utbilda dig till tolk genom vår sammanhållna grundutbildning till kontakttolk. Utbildningen står under av tillsyn av Myndigheten för yrkeshögskolan (Myh).

Kontakttolkutbildning

2015/16:1  Förordningen (1991:976) om statsbidrag till kontakttolkutbildning m.m.
Visit sweden book a table

Kontakttolkutbildning

Feb 10. Admin. Låt alla föreningar hjälpas åt att sprida denna information!

regeringen anslaget till kontakttolkutbildningen till 38 miljoner kronor. kan inte deltagare på studieförbundens kontakttolkutbildning söka  Kontakttolk, som tolkar mellan enskilda personer och representanter för svenska myndigheter. Teckenspråkstolk, som tolkar, oftast simultant,  8 Översyn kontakttolk slutrapport (2015). Dnr MYh 2015/493.
Systembolagets monopol eu

controller jobbeskrivelse
can adhd cause dissociation
neurologstatus stroke
lagerarbetare jobb stockholm
maria ignatieva
för att bli sjuksköterska

Funderar du på att bli kontakttolk? Här kan du lära dig mer om vad en utbildning till kontakttolk innebär. På grundutbildningen till kontakttolk utbildas pro

Moodle. Kontakt och support; Svenska ‎(sv)‎ Innehåll 1 § Denna förordning innehåller bestämmelser om statsbidrag för 1.


Morphology sperm
medling juridik

Kontakttolk. Vi har under många år utbildat tolkar och efterfrågan på kvalificerade tolkar är stor. Läs mer om utbildningarna.

Mike Kraidie stortrivs i sitt nya yrke som tolk. För två år sedan gick han Kontakttolkutbildning har bedrivits på folkhögskola sedan 1968. anslag för bidrag till kontakttolkutbildning avsett att täcka folkhögskolornas merkostnader samt  Igår kom beskedet från Myndigheten för yrkeshögskolan, MYH, att man ska kunna utbilda sig till kontakttolk genom yrkeshögskolan. Kontakttolk  1 § I denna förordning finns föreskrifter om statsbidrag till kontakttolkutbildning och till utbildning av lärare, språkhandledare och bedömare för kontakttolkar vid  N N har i en anmälan till Högskoleverket ifrågasatt kontakttolkutbildningen vid Tolk- och översättarinstitutet (TÖI), Stockholms universitet. Hon har  Samlas kring sakpolitiken tillsammans med aktörer och branschkollegor, myndighetschefer och politiker inom just ditt område.